Steinbach Tabletki wielofunkcyjne "Quattrotabs" 200 g

Produkt łączony z 4 funkcjami do oczyszczania wody w basenie

45,99 zł

(45,99 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

zawartość: 1 kg

Dostawa do czwartek, 7 marca, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 00:00 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 199,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Dezynfekcja
 • Stabilizator pH
 • Flokulacja
 • Środek glonobójczy

Nr art.: XAP-SB-0752601TD08, Zawartość: 1 kg, EAN: 9008748526081

Opis

Tabletki wielofunkcyjne "Quattrotabs" 200 g

Ostrożnie używaj produktów biobójczych. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie!

SPOSÓB UŻYCIA:
Pielęgnacja wody produktami chlorowymi to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych rodzajów dezynfekcji, które można stosować w sektorze prywatnym. Wielofunkcyjne tabletki są skuteczne przeciwko grzybom, wirusom i innym zanieczyszczeniom organicznym. Tabletki można stosować do wody o neutralnym pH przy wszystkich twardościach wody.

Wielofunkcyjne tabletki służą do długotrwałego dawkowania. Zaleca się umieszczenie ich w pływaku dozującym, aby mogły się powoli i równomiernie rozpuścić. W tym samym czasie uwalniane jest aluminium do flokulacji, chlor do dezynfekcji i miedź przeciwko rozwojowi glonów. Jeśli woda jest silnie zanieczyszczona, należy dodać dodatkowy algicyd i flokulant.

DOZOWANIE:
Optymalna wartość chloru wynosi od 0,3-0,6 mg / l do trwałego chlorowania i maksymalnie 3 mg / l do szokowego chlorowania. Regularnie sprawdzaj poziom chloru i pH wody w basenie.

Marka: Steinbach
Product Type Google Base: Ogólne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady problematyczne

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH 031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
 • EUH 206 - Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady problematyczne

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH 031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
 • EUH 206 - Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
 • Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Steinbach Tabletki wielofunkcyjne "Quattrotabs" 200 g

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Tabletki wielofunkcyjne "Quattrotabs" 200 g", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder